Ống kính liên hệ

Mơ ước rằng bạn đang đeo kính áp tròng, có thể chỉ ra rằng bạn cần phải tập trung vào các công việc ở bàn tay. Bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến một tình huống trước khi hành động trên nó. Giấc mơ cũng có thể có nghĩa là bạn cần liên lạc với một người nào đó. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đặt trên ống kính liên lạc của bạn, sau đó nó chỉ ra rằng bạn đang gặp khó khăn chú ý.