Được

Để ước mơ rằng một ai đó hoặc một cái gì đó là sai, tượng trưng cho một cảm xúc repressed. Giấc mơ của cái ác cũng có nghĩa là trong cuộc sống có một tình huống mà làm cho bạn tức giận. Ngoài ra, mơ mộng ác đại diện cho các đặc tính bị cấm của nhân vật của bạn. Có lẽ đây là một phần của tính cách của bạn có thể cố gắng để thoát khỏi bị cấm. Có điều gì trong bạn mà có thể tìm kiếm sự công nhận và xác nhận? Ngoài ra, nó khó có thể cũng là một hình ảnh phản chiếu của những cảm xúc có hại mạnh mẽ của bạn như hận thù, tức giận hoặc annoyance. Nếu trong giấc mơ bạn đã có thể chiến đấu trở lại hoặc để loại bỏ ác của một ai đó hoặc một cái gì đó, sau đó ước mơ của bạn là một dấu hiệu của may mắn. Nó chỉ ra rằng bạn sẽ có thể điều trị và hiểu được đất của những cảm xúc của bạn. Bạn sẽ trải nghiệm chuyển đổi tích cực. Và bạn sẽ tăng đến một mức độ cao hơn của ý thức.