Sledgehammer

Ước mơ sử dụng hoặc nhìn thấy một cái búa tạ, cung cấp để loại bỏ các rào cản bạn đã làm cho chính mình. Có lẽ có một nỗi sợ làm việc đó, Tuy nhiên, sau khi loại bỏ chúng, bạn sẽ có thể thực hiện những điều dễ dàng hơn nhiều.