Biệt danh

Ước mơ về việc gọi ai đó bằng cách sử dụng biệt danh tượng trưng cho cảm giác quen thuộc hoặc có kết nối gần hơn với một cái gì đó hơn những người khác. Tôi cảm thấy tốt là một insider. Tích cực, một biệt hiệu có thể phản ánh cảm giác đang được phổ biến hơn. Cảm xúc về một số khu vực của cuộc sống của bạn đang được biết đến hoặc có một cảm giác của gia đình. Tiêu cực, một biệt hiệu có thể phản ánh cảm giác tốt suy nghĩ của người khác một cách nhục nhã. Thưởng thức nhắc nhở người dân của những bối rối của họ. Ngoài ra, nó có thể phản ánh một antipathy của người khác đang gần gũi với bạn hoặc tận hưởng được gần gũi với bạn. Nó cũng có thể là đại diện của một antipathy với cách người khác nhớ bạn.