Cột cờ

Để xem một cột trong giấc mơ tượng trưng cho cả hạnh phúc và tài sản. Ông cũng ủng hộ một cảm giác vững chắc trong cuộc sống của mình. Bạn có thể thấy rằng những người xung quanh bạn đã sẵn sàng để hỗ trợ của bạn trong tất cả mọi thứ bạn làm. Nếu cột bị hỏng, sau đó bạn cần phải ngay lập tức tìm sự giúp đỡ hoặc tư vấn. Nếu cột bị tấn công bởi gió mạnh, nó có nghĩa là bạn phải hành động một cách nhanh chóng và tôi đã thực hiện một quyết định quan trọng.