Beggar

Khi bạn nhìn thấy các mendinhờn trong giấc mơ của bạn, sau đó nó cho thấy các rối loạn của chương trình của bạn.