Vị thành niên

Ước mơ trở thành một vị thành niên tượng trưng cho việc thiếu năng lượng hoặc kinh nghiệm trong một số khu vực của cuộc sống của bạn. Bạn hoặc một người chưa hoàn toàn sẵn sàng. Bạn không thể làm những gì bạn muốn. Ngoài ra, việc trẻ vị thành niên có thể phản ánh các hạn chế hoặc giới hạn được áp dụng.