Miracle

Mơ ước và nhìn thấy một phép lạ được hiểu như là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ mộng nghĩ rằng có lẽ anh ta hoặc cô ấy là định hướng và kế hoạch cho tương lai. Bạn có rất nhiều sự tự tin trong những thành tựu của chúng tôi.