Mirtilos

Những ước mơ với quả Việt quất tượng trưng cho cảm giác tốt về những gì đếm không phải là hoàn hảo. Thưởng thức một cái gì đó bạn có một ý kiến nghiêm trọng của. Thưởng thức một cái gì đó bạn đang sử dụng để hoặc cảm thấy bạn phải có. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước nhìn thấy một cây BlackBerry, bao phủ trong quả Việt quất chưa giảm. Trong cuộc sống thực, cô đã cố gắng để có được mang thai và cô ấy đã không được nêu ra. Cây Blueberry phản ánh mong muốn của cha bạn để biết nó tuyệt vời, nhưng nó không hoàn hảo.