Khi bạn ước mơ một mình du lịch bụi đại diện cho sự độc lập và khả năng của bạn để chăm sóc bản thân mà không có sự giúp đỡ của bất cứ ai. Giấc mơ này cho thấy rằng bạn chắc chắn là persona, mà bạn chịu trách nhiệm về hành động của bạn. Có vẻ như anh sẽ phải đối mặt với kết quả của những điều mình đã làm trong quá khứ.