Người mulata

Những ước mơ về một mulatto, hoặc một nửa người đua tượng trưng cho một khía cạnh tích cực hoặc mạnh mẽ của cá tính của họ đã bị hư hỏng hoặc hủy hoại. Nó cũng có thể là đại diện của một cơ hội mạnh mẽ mà đã bị mất hoặc tàn phá. Điều này được dựa trên xem khuôn mẫu hoặc phân biệt chủng tộc của các mulattos có một người cha da trắng đã quay lưng vào cuộc đua riêng của mình. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước được thu hút vào một hỗn hợp chạy người đàn ông. Trong cuộc sống thực, cô vẫn có tình cảm với người cũ của cô đang ở trong tù. Người đàn ông hấp dẫn hỗn hợp chủng tộc phản ánh mong muốn của mình cho một mối quan hệ với Ex của cô đã bị hủy hoại bởi giam của ông.