Máy atm

Ước mơ về một máy ATM tượng trưng cho quyền truy cập vào nguồn điện hoặc tài nguyên bất cứ khi nào bạn muốn. Sự tự do để thử một cái gì đó, làm cho một cái gì đó xảy ra, hoặc mang nó như bạn vui lòng. Cơ hội hoặc năng lực luôn sẵn có cho bạn. Bạn có thể phản ánh tiêu cực, bị hư hỏng. Giấc mơ về một máy ATM không làm việc có thể phản ánh cảm giác rằng một cái gì đó trong cuộc sống của bạn mà không còn dễ dàng truy cập được dễ dàng.