Oasis

Giấc mơ mà bạn đang tìm kiếm một ốc đảo, mà tượng trưng cho những lo ngại bên trong, bất an và điều kiện quá áp. Bạn có thể đang tìm kiếm một số hỗ trợ tình cảm. Mơ ước rằng bạn đang ở trong một ốc đảo có nghĩa là thành công trong kinh doanh và các vấn đề tài chính. Bạn cũng có thể cần một ngày nghỉ.