Tháng 10

Khi bạn đang mơ về Tháng mười, như một giấc mơ cho thấy tài sản trong các hoạt động khác nhau.