Mason, Mason

Mơ ước về bản thân mình là một nhân viên xây dựng hoặc làm việc với đá, gạch, bê tông là một biểu tượng của triển vọng may mắn trong tương lai. Ước mơ là một Freemason có nghĩa là sự gia tăng tình trạng của bạn về tài chính hoặc vật chất hạnh phúc. Ngoài ra, bạn sẽ có nhiều hơn khen thưởng xã hội xung quanh.