Súng nước

Giấc mơ với một khẩu súng nước tượng trưng cho những quyết định mà bạn biết là không tích cực. Nó tượng trưng cho nhận thức về sự lựa chọn của bạn, là không phù hợp. Nó cũng có thể là đại diện của các quyết định đó là một chút tinh nghịch. Một khẩu súng nước siêu ngâm có thể phản ánh một thái độ tinh nghịch mà bạn không muốn mất hoặc như cọ xát nó.