Câu cá dòng

Khi bạn mơ thấy nếu đánh cá là một dấu hiệu tốt. Giấc mơ này đại diện cho may mắn, bạn sẽ có trong bất cứ điều gì bạn sẽ làm. Đây là một thời gian rất tốt cho cuộc sống tình yêu của bạn, sự nghiệp mới hoặc bất cứ điều gì bạn sẽ cố gắng để đạt được.