Pinocchio

Những giấc mơ về Pinocchio tượng trưng cho cảm xúc của mình về việc không thể che giấu sự thật hoặc ngụy trang ý định thật của mình. Nhận ra nó không thể nằm hoặc giữ bí mật. Ví dụ: một người mơ ước nhìn thấy Pinocchio. Trong cuộc sống thực, ông phát hiện ra rằng ai đó ông biết đã làm một số snooping trên Internet về anh ta và phát hiện ra một cái gì đó ông đã suy nghĩ ông có thể ẩn.