Nồi vàng

giấc mơ với một nồi vàng tượng trưng cho phần thưởng hoặc tự do vào cuối những vấn đề, khó khăn hoặc thách thức. Nó cũng có thể là đại diện của một cơ hội để ăn cắp năng lượng hoặc nguồn lực.