Bracelet

Giấc mơ về một chiếc vòng đeo tay tượng trưng cho cam kết làm điều gì đó. Bàn tay trong giấc mơ phản ánh ý thức của chúng tôi về khả năng, và sau đó một Bracelet tượng trưng cho một trái phiếu, hứa hẹn, hoặc nghĩa vụ làm điều gì đó. Bạn hoặc người khác có thể đã hứa hẹn hoặc ngụ ý rằng một cái gì đó sẽ xảy ra hoặc có thể được thực hiện. Ví dụ: một cậu bé mơ ước đưa ra một chiếc vòng đeo tay cho một cô gái mà ông biết. Trong cuộc sống thực, ông đã hứa cô gái này rằng ông sẽ đi ra ngoài với cô sau khi học xong. Các Bracelet phản ánh những cam kết mà ông đã thực hiện để có sẵn hoặc có thể với cô ấy.