Bỏng

Những giấc mơ về bỏng da tượng trưng cho những cảm giác nhạy cảm về cách thờ ơ một người hoặc tình hình là dành cho bạn. Một chủ đề tinh tế, bộ nhớ kém, cảm xúc đau đớn kinh nghiệm hoặc bối rối. Những kỷ niệm của một cái gì đó nguy hiểm những gì đã xảy ra với bạn. Cảm thấy những hậu quả của một người cố ý muốn làm hại bạn vĩnh viễn, hoặc sống với những ảnh hưởng của một nguy cơ bạn đã diễn. Nó có thể phản ánh những kỷ niệm của một sai lầm nguy hiểm hoặc hành động vô trách nhiệm.