Chin

Nếu bạn thấy cằm của riêng bạn trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy đại diện cho sức mạnh, sức mạnh và tính cách của nhân cách của bạn. Các sắc nét hơn cằm, mạnh mẽ hơn bạn.