Recipe

Khi bạn ước mơ về doanh thu, sau đó một giấc mơ như vậy chỉ ra khả năng của bạn để quảng cáo các thành phần khác nhau và nhận được nhiều nhất của sự sáng tạo của bạn. Có lẽ bạn nên sử dụng nhiều như bạn có thể tiềm năng của bạn. Công thức nấu ăn khác nhau đại diện cho các giải thích khác nhau của giấc mơ. Ví dụ, giấc mơ trong đó bạn tưởng tượng làm món tráng miệng đại diện cho mặt lãng mạn của bạn hoặc thậm chí là đứa trẻ bên trong.