Toenails

Giấc mơ về móng chân tượng trưng cho một quyết tâm của lòng tự trọng dựa trên các lĩnh vực của cuộc sống của bạn mà không phải là dễ dàng nhận thấy bởi những người khác. Những điều bạn đang tự hào về đặc biệt. Một sự phản ánh như thế nào có giá trị bạn biết làm thế nào để được mà không hiển thị nó. Móng chân có thể tượng trưng cho tự nhận thức về cách lành nghề, tài năng, thông minh, mạnh mẽ hoặc phong phú bạn cảm thấy được. Giấc mơ của bức tranh móng chân của bạn tượng trưng cho cảm giác tốt để thông báo thế mạnh của bạn hoặc những điều bạn đang an toàn về. Một cảm giác mạnh mẽ của sự tự tin rằng bạn là quá tốt để vịt trong những cách mà những người khác làm. Cảm giác như bạn không thể mất. Tiêu cực, sơn móng chân của bạn có thể đại diện cho Vanity, vanity hoặc cảm giác như thể bạn là tốt hơn so với những người khác. Ước mơ của việc có móng tay dài có thể đại diện cho sự bỏ bê của thế mạnh của bạn. Cho phép đi. Một dấu hiệu cho thấy bạn không phải là động cơ hoặc tập trung như bạn có thể, cũng có thể là đại diện của một phân tâm lớn trong cuộc sống của bạn. Ước mơ cắt móng chân của bạn tượng trưng cho việc duy trì hoặc bảo vệ một khía cạnh an toàn của cuộc sống của bạn. Đảm bảo một khu vực của cuộc sống của bạn, bạn hoàn toàn tự tin về là an toàn. Đảm bảo danh tiếng, kỹ năng hoặc tài nguyên của bạn không bị giảm bớt. Hãy chắc chắn rằng những người khác không bao giờ nhìn thấy sai sót của họ.