Reservoir

Mơ ước và nhìn thấy một hồ chứa đầy đủ là một biểu tượng không rõ ràng của những giấc mơ. Những giấc mơ này có thể tượng trưng cho lưu trữ hoặc chứa trạng thái bản năng của tâm. Trong giấc mơ nhìn thấy một hồ chứa rỗng trong giấc mơ của bạn, nó là biểu hiện rằng bạn đã dành tất cả năng lượng và cảm xúc của bạn trên người khác.