Resort

Giấc mơ về một khu Resort tượng trưng cho suy nghĩ của bạn được hoàn toàn tập trung vào việc có mọi điều ít làm cho bạn. Nó cũng có thể là đại diện của một tình huống mà một người nào đó đi theo cách của bạn để đảm bảo rằng bạn luôn cảm thấy tốt không phải làm bất cứ điều gì cho mình. Tiêu cực, một khu Resort có thể phản ánh sự lười biếng, neediness, hoặc những gì bạn đang sử dụng một ai đó. Bạn có thể hy vọng quá nhiều từ một ai đó hoặc hy vọng không bao giờ phải nhấc một ngón tay không có vấn đề gì.