Giàu

Ước mơ của phong phú là tượng trưng cho một cảm giác liên tục quyền lực hoặc sự tự tin trong khả năng của bạn. Bạn có thể có rất nhiều kỹ năng hoặc tài nguyên. Cảm thấy không có gì có thể ngăn cản bạn. Là phong phú cũng có thể là đại diện của cảm xúc của bạn là tốt nhất tại một cái gì đó.