Nấm

Giấc mơ với một mũi tên tượng trưng cho năng lượng hướng tới một mục tiêu hoặc các biện pháp thực hiện để đạt được điều gì đó. Bạn đang làm gì để có được những gì bạn muốn. Ước mơ về việc chụp một mũi tên đại diện để có hành động hướng tới một mục tiêu hoặc kết quả. Nhắm mục tiêu hoặc đánh dấu một cái gì đó. Nhận mục tiêu của bạn, ước mơ của việc bắn với một mũi tên tượng trưng cho cảm giác của bạn bị bắn hoặc nhắm mục tiêu. Giấc mơ về một mũi tên bị hỏng tượng trưng cho thất vọng hoặc bất lực để đạt được mục tiêu của bạn. Giấc mơ với một mũi tên tượng trưng cho các vấn đề hoặc các vấn đề đang được chỉ ra cho bạn. Nó cũng có thể là đại diện của hướng mẫn mà bạn nên dùng trong cuộc sống của bạn.