Softball

Bạn mơ ước rằng bạn chơi hoặc thấy ai đó ném một quả bóng, nếu như một giấc mơ cung cấp cho bạn để dính với ý kiến của bạn và không để cho các trường hợp khác thay đổi bạn. Giấc mơ cũng có thể cho thấy rằng bạn phải giá trị khả năng của bạn để thực hiện trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Mặt khác, giấc mơ có thể chỉ ra mối quan hệ giữa người đàn ông (dơi) và người phụ nữ (quả bóng), theo hình dạng và vị trí của chúng.