Tỷ lệ phòng

Khi bạn mơ ước có một affluence tượng trưng cho hạnh phúc và phong phú cuộc sống bạn sẽ có. Sẽ có những người tốt trong cuộc sống của bạn, những người sẽ đóng góp vào làm giàu của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ để lại những người để giúp bạn.