Bát

Ước mơ về một bát tượng trưng cho tổng quan tâm cho một kinh nghiệm, cảm xúc hoặc ý tưởng. Không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ những gì nó là bạn đang làm hoặc đối phó với. Tiêu cực, một bát có thể đại diện cho nỗ lực của bạn để giành quyền kiểm soát một vấn đề mà là trung tâm của bạn tập trung. Cảm thấy bị mắc kẹt với rất nhiều điều gì đó, hoặc bạn không thể chờ đợi để kết thúc với một cái gì đó.