Boss

Những ước mơ có chứa các ông chủ thường chỉ ra các khía cạnh thống trị của một cá tính. Có lẽ, bạn là người muốn được kiểm soát, đặc biệt là nếu bạn là ông chủ trong một giấc mơ. Giấc mơ, trong đó ông đã thấy ông chủ của chính mình, có thể được hiểu là sự ngưỡng mộ của người đó. Có lẽ bạn muốn ngụ ý một số trong những tính năng bên trong bạn, do đó, ông chủ trong giấc mơ là lý tưởng của bạn. Ngoài ra, giấc mơ của ông chủ cũng có thể cho thấy sự cống hiến tuyệt vời mà bạn đã đưa vào công việc của bạn. Có lẽ bạn nên có một kì nghỉ để tạo ra cuộc sống của riêng bạn và cá nhân. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy lợi ích khác thay vì giữ cho một điều-công việc của bạn, bởi vì nếu bạn bị mất, sẽ không có gì khác để làm hoặc có một niềm vui. Hãy chú ý đến cuộc sống thức dậy của bạn và cố gắng tìm sự cân bằng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống của bạn.