Sự chậm trễ

Khi bạn ước mơ của sự chậm trễ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những điều bạn sẽ phải đứng bằng. Tuy nhiên, đừng để lại hoàn cảnh để can thiệp vào những điều bạn đang nhắm tới.