Đơn vị GPS

Giấc mơ về GPS tượng trưng cho một mong muốn cho một cảm giác rõ ràng về hướng, mục đích hoặc tình trạng. Mạnh mẽ, hiệu quả hoặc thú vị như bạn đang có. Nó cũng có thể là đại diện của một nỗ lực để biết làm thế nào bạn hoặc người khác đang ở trong một tình huống. Ước mơ về việc sử dụng GPS để tiếp cận ai đó có thể đại diện cho nỗ lực của bạn để hiểu được mục tiêu của người khác. Bạn có thể muốn sắp xếp các mục tiêu, giá trị hoặc niềm tin với một người hoặc tình huống khác. Ở trên cùng một trang hoặc có mục đích tương tự như người khác. Ước mơ của một ai đó từ tín hiệu GPS di chuyển ra khỏi bạn có thể đại diện cho các tình huống gây rối đang can thiệp vào mục tiêu của bạn.