Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một, nó có nghĩa là sự vâng lời của bạn để thẩm quyền, không có nghi ngờ. Nó tượng trưng cho bản chất ngoan ngoãn và thụ động của nó. Ngoài ra, nó đại diện cho bản năng của bà mẹ hoặc mong muốn được chăm sóc. Đối với một số loại cây trồng, đại diện cho những phẩm chất thiêng liêng của khả năng sinh sản, dinh dưỡng và làm mẹ. Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một với một khuôn mặt bộ xương, nó có thể chỉ ra rằng bạn mẹ hoặc nhân vật bà ngoại trong cuộc sống thức dậy của bạn đang trưng bày một thiếu cảm xúc. Cô ấy đang được thờ ơ với nhu cầu của bạn. Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ bối cảnh hoặc bạn đang nhìn thấy một bầy bò, cho thấy nhu cần của bạn thuộc về.