Vitamin

Nhìn thấy từ hoặc tham gia một vitamin trong giấc mơ, chỉ ra rằng bạn cần phải tăng cường willpower của bạn và bảo vệ chính mình. Ngoài ra, uống vitamin điểm đến thói quen ăn uống của bạn tỉnh táo và bạn cần phải thêm một số chất dinh dưỡng để chế độ ăn uống của bạn.