Chiến khu

Ước mơ trở thành một khu vực chiến tranh tượng trưng cho một điểm xung đột trong cuộc sống của bạn. Cấu hình của trải nghiệm xung đột. Một sự phản ánh của chi phí cá nhân hoặc hộp của chiến đấu một ai đó hoặc đấu tranh với một vấn đề. Ngoài ra, một khu vực chiến tranh có thể phản ánh trạng thái cảm xúc của bạn, làm thế nào bạn đấu tranh với một vấn đề nội bộ hoặc chi phí cá nhân đối mặt với nghiện của bạn.