Khinh khí cầu

Giấc mơ với một khinh khí cầu nóng tượng trưng cho những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn có cao chót vót ở trên một tình huống. Bạn đang là một người tốt hơn và lớn hơn, hoặc nhìn vào cuộc sống một cách tích cực và tự tin hơn. Nó cũng có thể là đại diện của một quan điểm trưởng thành hơn hoặc thông minh về một tình huống. Một người nhìn thấy một tai nạn khí cầu nóng tượng trưng cho các vấn đề với sự tha thứ, chấp nhận và hiểu biết của các nước khác. Bạn cũng có thể được rút lui đến trầm cảm, bi quan hoặc các mẫu suy nghĩ tiêu cực. Những giấc mơ về một quả bóng màu đỏ tượng trưng cho tăng lên những người khác trong một cách tiêu cực hoặc quá mức. Ví dụ, ai có thể lấy lại quyền lực bị mất trong một mối quan hệ của một kẻ bắt nạt xấu, nhưng sau đó bắt đầu trở nên kiêu ngạo và cocky.