Khoai lang

Để xem khoai lang trong giấc mơ bạn, có thể được hiểu là biểu tượng của năng lượng tâm linh và tình cảm, kết hợp với các đơn vị sinh học bản năng. Nếu bạn ăn khoai lang trong giấc mơ, sau đó nó có nghĩa là sự thèm ăn tình dục của bạn là mạnh hơn so với người bạn đang có. Trong cả hai trường hợp, các potate ngọt cho thấy nhu cầu để cân bằng mối quan hệ. Bạn cần phải tìm sự thỏa hiệp trong một số khía cạnh của chính mình để làm cho mối quan hệ thoải mái và thỏa mãn cho cả hai.