Bestiality

ước mơ của việc có tình dục bestiality có thể đại diện cho các tình huống cuộc sống mà họ đang có vui vẻ làm cái gì đó không phải là trong quan tâm của người khác để thức dậy. Biết rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với một ai đó mà không có hậu quả. Xem xét các động vật cho biểu tượng bổ sung. Giấc mơ về việc bị bắt gặp tình dục bestiality có thể phản ánh sự lúng túng tổng số mà bạn đang được ích kỷ, kiêu ngạo hoặc kiểm soát. Cảm thấy rằng danh tiếng của bạn là hủy hoại vĩnh viễn do hành vi ích kỷ hoặc cẩu thả. Giấc mơ về đọc Zoophilia tình có thể đại diện cho mong muốn của bạn để tự do sử dụng một người nào khác với những hậu quả. Dreaming tỉnh táo hoặc fantasizing về hành vi bóc lột mà bạn có thể không thực sự kinh nghiệm.