Nách

Khi bạn mơ ước nhận thấy một ai đó hoặc nách của bạn tượng trưng cho mối quan hệ của bạn với người khác và cách bạn đang xã hội hoá. Bạn là người biết làm thế nào để giới thiệu bản thân với người khác, làm thế nào để hành động trong khi nói chuyện với một người cụ thể. Nếu bạn ngửi mùi nách của bạn trong giấc mơ nó có nghĩa là bạn đang cố gắng để thay thế một số tính năng của nó bằng cách giả định nó để che phủ lên các trường hợp. Giấc mơ này đại diện cho bạn khi bạn tìm kiếm sự chấp thuận xung quanh bạn.