Cookie tài sản

Giấc mơ về một cookie tài sản tượng trưng cho cảm giác dễ chịu, cho phép người khác quyết định một cái gì đó cho bạn. Tiêu cực, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang đặt số phận của bạn trong tay của người khác.