Lỗ

Mơ ước và nhìn thấy một lỗ trên mặt đất biểu thị các khía cạnh ẩn của các hoạt động của bạn. Mặt khác, nó có thể có nghĩa là bạn đang cảm thấy rỗng hoặc rỗng bên trong. Giấc mơ này có thể là một thức dậy cho bạn trong đó bạn cần phải đi ra ngoài và lộ tự của bạn để sở thích và các hoạt động mới. Mơ ước rằng bạn rơi vào một lỗ có nghĩa là một cái bẫy trong một tình huống trong cuộc sống của bạn hoặc là bạn đang bị mắc kẹt trong một lỗ. Có lẽ bạn đào cho mình một lỗ và bạn không thể có được ra khỏi nó.