Bóng chuyền

Khi bạn chơi bóng chuyền trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy sự thiếu nghiêm trọng trong cuộc sống của bạn. Có lẽ các anh chị em sẵn lòng chạy trốn khỏi trách nhiệm mà mình nên đi. Ước mơ của bóng chuyền cũng có thể cho thấy khả năng của bạn là một phần của cộng đồng.