Minefield

Khi bạn đang đi bộ trong bãi mìn, giấc mơ như vậy đại diện cho các severities khác nhau mà bạn có trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong khi bạn đang ngủ, bạn đang cố gắng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề này. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm kiếm sự giúp đỡ để vượt qua thời gian khó khăn của cuộc sống của bạn.