Phím

Mơ ước và nhìn thấy một phím là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho cơ hội, truy cập, kiểm soát, bí mật hoặc trách nhiệm. Bạn có thể khóa lên cảm xúc bên trong của riêng bạn và cảm xúc. Mơ ước rằng bạn bị mất chìa khóa của bạn có nghĩa là nỗi sợ mất vị trí hoặc tình trạng của bạn trong cuộc sống. Bạn có thể đã mất quyền kiểm soát của chính mình. Nó cũng có thể heralds thay đổi bất ngờ và cuộc phiêu lưu khó chịu. Nếu bạn cho chìa khóa, sau đó nó cho thấy rằng bạn đã được kiểm soát của một số tình huống hoặc trách nhiệm. Mơ ước rằng bạn tìm thấy các phím có nghĩa là bạn đã tìm thấy một giải pháp cho một vấn đề. Để xem các phím bị hỏng được giải thích là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là nhiều trận đấu và có thể là một break-up. Để nghe những âm thanh của các phím, rattle, chỉ ra rằng bạn có thái độ đúng đối với cuộc sống. Bạn đang đi đúng hướng và tất cả các câu hỏi đúng trong tiến trình. Nó cũng là một dấu hiệu của hành động quyết định.