Thủy triều

Để ước mơ của thủy triều, nó chỉ ra năng lượng và sức sống. Các thủy triều càng cao, bạn càng có nhiều năng lượng. Càng thấp sức sống của thủy triều thấp nằm bên trong bạn.