Bình minh

Giấc mơ về bình minh tượng trưng cho một sự khởi đầu mới hoặc kết thúc thời gian để bận tâm. Nổi lên trong một giai đoạn mới trong cuộc sống của bạn hoặc cơ hội mới. Trẻ hóa, giác ngộ hoặc một cảm giác mới của sức sống. Một khoảnh khắc tối tăm hoặc khó khăn có thể sắp kết thúc. Ngoài ra, Dawn có thể phản ánh những hiểu biết mới, ý tưởng mới, hoặc sự hiểu biết mới.