Đầu dò Lie

Ước mơ của một máy dò nói dối tượng trưng cho áp lực để chứng minh ý định tốt hay toàn vẹn của bạn. Lo sợ rằng cái gì là ẩn hoặc xấu hổ sẽ được phát hiện. Cảm thấy tiềm năng cho những người khác để mất niềm tin vào bạn. Ngoài ra, một máy dò nói dối có thể đại diện cho cảm xúc về một tình huống mà sự thất vọng hay đạo Đức là không thể. Cảm thấy rằng nó là bắt buộc để được sạch sẽ về tất cả mọi thứ bạn làm.