Đặc biệt

Những ước mơ về một logo tượng trưng cho sự công nhận của thực hiện cấp trên hoặc thẩm quyền. Quan sát sự tôn trọng đầy đủ hoặc tự chủ xã hội. Họ xứng đáng được nghe nhiều hơn những người khác. Tư vấn hoặc hướng dẫn không đáng ngờ. Giấc mơ với huy hiệu cảnh sát đại diện cho thẩm quyền đạo đức hoặc thẩm quyền để buộc phải thay đổi. Một giọng nói không thể nghi ngờ của lý do. Có một huy hiệu cảnh sát Hiển thị cho bạn có thể phản ánh một người hoặc tình hình mà bạn cảm thấy bạn phải chuyển sang. Cảm thấy rằng bạn phải đưa ra lời khuyên về đạo đức hoặc làm điều đúng đắn.